Zolang de spijker niet geslagen is
gelooft hij niet in de hamer.