De wereld zou er veel beter uitzien

als meer mensen de handen

eens wat vaker in de mouwen zouden houden.